Υλικά Προστασίας

FILA FUGAPROOF :  Προστατευτικό αρμών

FILAPRW200 :  Προστατευτικό πριν την αρμολόγηση

FILA FOB :  Προστατευτικό λεκέδων για αγυάλιστες επιφάνειες

FILA MP90 :  Προστατευτικό λεκέδων για γυαλισμένες επιφάνειες

FILA MP90 Εco plus :   προστατευτικό λεκέδων για γυαλισμένες επιφάνειες με βάση το νερό

FILASTOP DIRT :  Προστατευτικό κατά της βρώμισα για μη γυαλισμένα πλακίδια

FILASTONE PLUS : Προστατευτικό κατά των λεκέδων με ενίσχυση χρώματος

FILA WET :  Προστατευτικό κατά των λεκέδων με όψη βρεγμένου

FILA HYDROREP :  Αδιαβροχοποίηση με βάση τον διαλύτη

FILA HYDROREP ECO :  Αδιαβροχοποίηση με βάση το νερό

FILA PW10 :  Προστατευτικό πριν την τοποθέτηση για τους αναδυόμενους λεκέδες

FILA W68 :  Προστατευτικό για αγυάλιστες επιφάνειες