Υγρά στεγανωτικά προϊόντα

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

AVIPAST > Στεγανωτικό υλικό ασφαλτικής βάσης σε μορφή πάστας. Μετά την ωρίμανση του σχηματίζει μια αδιάλυτη στρώση η οποία δεν προσβάλλεται από αραιά όξινα και αλκαλικά διαλύματα.

Δείτε σχετικό έγγραφο: Avipast >

 

AVIPAST SPECIAL > Στεγανωτικό υλικό ασφαλτικής βάσης σε μορφή πάστας. Μετά την ωρίμανση του σχηματίζει μια αδιάλυτη στρώση η οποία δεν προσβάλλεται από αραιά όξινα και αλκαλικά διαλύματα.

Δείτε σχετικό έγγραφο: Avipast Special >

 

AVIPAST RUBBER > Ελαστομερές στεγανωτικό ασφαλτικό γαλάκτωμα. Αποτελείται από άσφαλτο, βελτιωτικό γαλάκτωμα, ειδικά πρόσθετα και νερό. Έχει παστώδη μορφή, δεν μυρίζει, δεν καίγεται και δεν περιέχει επικίνδυνους διαλύτες.

Δείτε σχετικό έγγραφο: Avipast Rubber >

 

AVIP GLOSS > Στεγανωτικό γαλάκτωμα ενός συστατικού, ασφαλτικής βάσης, με μεγάλη διεισδυτική ικανότητα. Είναι άοσμο, δεν καίγεται και δεν περιέχει επικίνδυνους διαλύτες.

Δείτε σχετικό έγγραφο: AvipGloss >

 

AVIP GLOSS RUBBER > Υψηλής ελαστικότητας στεγανωτικό ασφαλτικό γαλάκτωμα. Τα συνθετικά ελαστομερή πρόσθετα που περιέχει σε συνδυασμό με την άσφαλτο καθιστούν το προϊόν ιδανικό για στεγανοποιήσεις μεγάλων απαιτήσεων. Με την εξάτμιση του νερού σχηματίζει ενιαίο ελαστικό υμένα μαύρου χρώματος με καλή αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία.

Δείτε σχετικό έγγραφο: AvipGloss Rubber >

 

AREXOL > Το AREXOL είναι ένα θιξοτροπικό ασφαλτικό βερνίκι. Αποτελείται από δύο τύπους ασφάλτου ομογενοποιημένης σε διαλυτικό μέσο. Αποβάλλοντας τους διαλύτες σχηματίζει ενιαίο υμένα με πλαστικές ιδιότητες. Η πρόσφυσή του σε όλα τα δομικά υλικά αλλά κυρίως στο μπετόν (για το οποίο προορίζεται) είναι άριστη.

Δείτε σχετικό έγγραφο: Arexol >

 

AREXOL RUBBER> Ελαστομερές στεγανωτικό ασφαλτικό διάλυμα. Αποτελείται από άσφαλτο τροποποιημένη με συνθετικό ελαστικό SBS, ειδικά πρόσθετα και αρωματικούς διαλύτες. Λόγω της υψηλής ελαστικότητας της τελικής μεμβράνης που σχηματίζει, παρακολουθεί όλες τις συστολοδιαστολές του υποστρώματος που καλύπτει. Κατάλληλο και για χαμηλές θερμοκρασίες (<0oC).

Δείτε σχετικό έγγραφο: Arexol Rubber>

 

AREXOL LAC > Στεγανωτικό προϊόν διαλύτου, ασφαλτικής βάσης ενός συστατικού. Αποτελείται από οξειδωμένη άσφαλτο διαλυμένη σε αρωματικούς διαλύτες. Στην τελική του μορφή (στερεή) σχηματίζει γυαλιστερό φιλμ, αδιαπέραστο από το νερό και πολύ καλά συγκολλημένο σε όλες τις δομικές επιφάνειες. Είναι ανθεκτικό σε αραιά όξινα και αλκαλικά διαλύματα.

Δείτε σχετικό έγγραφο: Arexol LAC >

 

RECTIFLEX > Ενός συστατικού ασφαλτικής βάσης προϊόν,  αποτελούμενο  από πάστα αλουμινίου, ειδικές ρητίνες και αρωματικούς διαλύτες. Χρησιμοποιείται ως τελική προστατευτική επίστρωση ασφαλτικών μεμβρανών, ασφαλτοπάνων, ασφαλτικών επαλειπτικών υλικών καθώς και επιφανειών από σκυρόδεμα, μέταλλο, γυαλί, ξύλο, πέτρα και πολυουρεθάνη.

Δείτε σχετικό έγγραφο: Rectiflex > 

 

AVIP GUM > Σφραγιστικό στεγανωτικό υλικό ενός συστατικού, βάσης διαλύτου. Αποτελείται από τροποποιημένη άσφαλτο με SBS, fillers και μικρή ποσότητα εξευγενισμένων ορυκτών ινών και αρωματικών διαλυτών.

Δείτε σχετικό έγγραφο: Avip Gum>

 

AVIP TWIN > Το AVIP TWIN GUM είναι η τελευταία λέξη στην τεχνολογία των ασφαλτικών γαλακτωμάτων. Είναι προϊόν δύο συστατικών, ψεκάζεται με μηχανή διπλού ακροστομίου και δημιουργεί ακαριαία στεγανωτική ενιαία μεμβράνη μεγάλης ελαστικότητας. Η ταχύτητα εφαρμογής, το χωρίς περιορισμούς πάχος στεγανωτικής μεμβράνης που μπορούμε να δημιουργήσουμε και η εφαρμογή του υλικού ακόμη και σε συνθήκες βροχής κατατάσσουν το AVIP TWIN GUM στα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. Η πρόσφυση σε όλα τα δομικά υλικά είναι άριστη.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ 

ΦΕΛΛΟΠΟΛΤΟΣ  (ΗΕΑΤ PULP) > Ο Φελλοπολτός είναι ένα πρωτοποριακό, πολτώδες, υδατοδιάλυτό, επίχρισμα με άριστες θερμομονωτικές ακόμη και ηχομονωτικές ιδιότητες. Αποτελείται κυρίως, από ανόργανα πυρίμαχα υλικά και ακρυλικά, πλαστικά πολυμερή. Έχει τέλεια πρόσφυση χωρίς να χρησιμοποιήσουμε αστάρι, σε όλες σχεδόν τις επιφάνειες, με την προϋπόθεση να είναι απαλλαγμένες από σαθρά υλικά, λάδια, και λοιπά. Οι κόκκοι των πυρίμαχων υλικών έχουν σταθερή κοκκομετρία (0,2-0,5mm) και είναι ομοιογενώς διεσπαρμένοι στο μίγμα, έτσι ώστε η επιφάνεια που σχηματίζεται να έχει τις προδιαγραφόμενες ιδιότητες και σε σημειακή έννοια Ελέγχθηκε το Κ.Ε.Δ.Ε. τμήμα Τεχνικών Υλικών & Στοιχείων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 514 για τον συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας με ( αρ. Πρωτ. Δ 14γ/43476/380).

Δείτε σχετικό έγγραφο: Φελλοπολτός>

 

MOULD LOCK > Το Mould Lock είναι ένα πρωτοποριακό θερμομονωτικό επίχρισμα κατάλληλο για περιπτώσεις θερμογέφυρας, εκεί δηλαδή που λόγω έλλειψης θερμομόνωσης κυρίως στις κολώνες και στα δοκάρια των κτιρίων παρουσιάζεται το φαινόμενο της υγροποίησης των υδρατμών με αποτέλεσμα τις εικόνες των μαύρων κηλίδων που δεν είναι τίποτε άλλο παρά μύκητες (μούχλα) που εξαπλώνονται συνεχώς.

Δείτε σχετικό έγγραφο: Mould Lock >

 

DECOUFLEX > Ενός συστατικού στεγανωτικό επαλειπτικό υλικό, από ακρυλικό πολυμερές. Μετά την ωρίμανση σχηματίζει ανθεκτική μεμβράνη μεγάλης ελαστικότητας και ανακλαστικότητας (λευκό). Ελέγχθηκε από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων – Τμήμα Δομικών Υλικών & Στοιχείων  (ΕΚ 3β) σύμφωνα με το πρότυπο ASTM 412 για τον προσδιορισμό ελαστικότητας και έγινε δοκιμή υδατοπερατότητας κατά DIN 1048 και η ανακλαστικότητά του μετρήθηκε κατά Lambda 19 / Perkin Elmer στην περιοχή του ορατού φωτός στο 86%.

Δείτε σχετικό έγγραφο: Decouflex>

 

RAVA™ROOF ACRYL> Ενός συστατικού στεγανωτικό επαλειπτικό υλικό, από ακρυλικό πολυμερές. Μετά την ωρίμανση σχηματίζει ανθεκτική μεμβράνη μεγάλης ελαστικότητας και ανακλαστικότητας (λευκό).

Δείτε σχετικό έγγραφο: Ravaroof Acryl>

 

RAVA™ROOF HYBRID> Υβριδική πολυουρεθανική επαλειφόμενη στεγανωτική μεμβράνη ταρατσών.

Δείτε σχετικό έγγραφο: Ravaroof Hybrid>

 

POLYCRYL > Ενός συστατικού ελαστομερές στεγανωτικό επαλειπτικό υλικό, από ακρυλικό πολυμερές. Μετά την ωρίμανση σχηματίζει ανθεκτική μεμβράνη μεγάλης ελαστικότητας και ανακλαστικότητας (λευκό). 

Δείτε σχετικό έγγραφο: Polycryl>

 

BLANCHIT >  Ενός συστατικού στεγανωτικό υλικό το οποίο αποτελείται από ακρυλικά πολυμερή και εξευγενισμένα πληρωτικά στοιχεία για υγρομόνωση οριζόντιων επιφανειών.

Δείτε σχετικό έγγραφο: Blanchit>

 

SEAL MAX > Υδατοδιάλυτο παχύρευστο λευκό υλικό. Ως πρώτη ύλη για την παραγωγή του χρησιμοποιείται το ακρυλικό στυρενίου και εξευγενισμένα πληρωτικά. Έχει αντοχή στα αλκάλια, μεγάλη ελαστικότητα και άριστη πρόσφυση σε υλικά όπως το τσιμέντο, σοβάς, πέτρα, ξύλο, μέταλλο.

Δείτε σχετικό έγγραφο: Seal Max>

 

AVIPRIMER W > Διαφανής ρητίνη, η οποία αποτελείται από ένα ακρυλικό πολυμερές στυρενίου, διαλυμένο σε White spirit. Είναι μια ταχυστέγνωτη ρητίνη, πολύ μικρής μοριακής δομής και για τον λόγο αυτό, εμποτίζει (βεντουζάρει), σε όλα σχεδόν τα υλικά (ακόμη και σε γυαλί) και σχηματίζει μια ενιαία κρυσταλλική επιφάνεια. Αδιαβροχοποιεί τις επιφάνειες ενώ ταυτόχρονα διαπνέει.

 

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

 

HYDROBLOCK > Ελαστική μεμβράνη πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού που χρησιμοποιείται για μακροχρόνια στεγάνωση. Το Hydroblock λόγω της πολυουρεθανικής του τεχνολογίας, δίνει λύσεις σε προβλήματα στεγάνωσης όπου οι υπόλοιπες μέθοδοι αποτυγχάνουν, όπως σε επιφάνειες με στάσιμα νερά και πάγους. Το Hydroblock πολυμερίζεται με την υγρασία του υπεδάφους και του αέρος.

Δείτε σχετικό έγγραφο: Hydroblock>

 

HYDROSEAL > Σφραγιστικό υλικό ενός συστατικού με βάση την πολϋουρεθάνη σε μορφή θιξοτροπικής πάστας, το οποίο μετά την επαφή του με τον ατμοσφαιρικό αέρα μετατρέπεται σε ελαστική και συνεκτική μάζα.

Δείτε σχετικό έγγραφο: Hydroseal >