Προϊόντα Πάκτωσης & Αγκύρωσης

Πακτώσεις - Αγκυρώσεις

 

MasterFlow: Πρωτοποριακές λύσεις πακτώσεων & αγκυρώσεων

Τα προϊόντα της σειράς MasterFlow αποτελούν την κορυφαία σειρά προϊόντων της BASF παγκοσμίως. Έχουν σχεδιαστεί για να παράγουν δομική πάκτωση και σταθεροποίηση υψηλής αντοχής. Παρέχουν υψηλή ανθεκτικότητα και ευθυγράμμιση ακριβείας, ακόμα και στα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα.

Τα προϊόντα MasterFlow έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν τη διαδικασία εφαρμογής. Ομάδες εξειδικευμένων τεχνικών αναπτύσσουν σαφείς στρατηγικές, που εντοπίζουν τα κατάλληλα υλικά και λύσεις για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ευθυγράμμιση της κατασκευής.

Η μηδενική συρρίκνωση, και η αντοχή στην κόπωση και τις δονήσεις, είναι πρωταρχικής σημασίας τόσο για τη σειρά προϊόντων τσιμεντοειδούς βάσης όσο και της εποξειδικής. Τα προϊόντα της σειράς MasterFlow είναι ικανά να αντέχουν σε εφελκυστικές, διατμητικές, συμπιεστικές και δυναμικές τάσεις και να εξασφαλίζουν την αποτελεσματική πάκτωση και αγκύρωση.

Η σειρά περιλαμβάνει: