Πετροβάμβακες Rockwool

O πετροβάμβακας Rockwool, εκτός από το γεγονός ότι είναι ένα φυσικό προϊόν με υψηλή θερμομονωτική ικανότητα, χάρη στην ανοιχτή κυψελοειδή δομή του, είναι και ένα εξαιρετικό ηχομονωτικό υλικό, το οποίο συνδυάζει πέντε βασικά χαρακτηριστικά, μεταξύ των οποίων τη θερμομόνωση, την ηχομόνωση και την εξαιρετική συμπεριφορά στη φωτιά.

 

Προϊόντα για τον οικοδομικό τομέα

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε τον κατάλογο των προϊόντων Rockwool για τον οικοδομικό τομέα και τις εφαρμογές για τις οποίες προορίζονται. Κάνοντας κλικ στο επιθυμητό προϊόν, έχετε πρόσβαση στην ειδική σελίδα, στην οποία μπορείτε να βρείτε την περιγραφή του προϊόντος και τα χαρακτηριστικά του και να κατεβάσετε το αντίστοιχο τεχνικό δελτίο σε μορφή PDF.

 

Προϊόντα Εφαρμογές
Dach Rock

Εξωτερική μόνωση επίπεδων και κεκλιμένων στεγών

Frontrock Max E Εξωτερική θερμομόνωση
Frontrock RP-PT Εξωτερική θερμομόνωση: συμπληρωματικά στοιχεία
Airrock LD Μόνωση διάκενου σε μεσοτοιχίες
Airrock ND Εσωτερική μόνωση για κεκλιμένες στέγες και για διάκενα εσωτερικών τοίχων
Airrock HD Εσωτερική μόνωση για κεκλιμένες στέγες και για διάκενα εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων
Airrock XD Μη φέρουσα εξωτερική μόνωση κεκλιμένων στεγών
Steprock ND Υποδαπέδια μόνωση (τσιμεντόπλακες)
Steprock HD Υποδαπέδια μόνωση (τσιμεντόπλακες και πλάκες ξηρού τύπου)