Παραγωγή Προϊοντων Ξηράς Δόμησης

Η παραγωγή των προϊόντων ξηράς δόμησης RAVAGO HELLAS, κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά με τις πλήρεις σειρές μεταλλικών προφίλ, εξαρτημάτων, θυρίδων και κουφωμάτων αλουμινίου.

Η όλη παραγωγική διαδικασία των μεταλλικών προφίλ και εξαρτημάτων διέπεται από σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 για οποίο  είμαστε πιστοποιημένοι από τον φορέα πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης και προϊόντων EQA HELLAS ΑΕ.

Μεταλλικά Προφίλ

Τα προϊόντα μεταλλικών προφίλ RAVAGO HELLAS πληρούν τις προδιαγραφές σύμφωνα με τα πρότυπα EN 14195:2014,  & DIN18182-1:2015. Παράγονται από υψηλής ποιότητας γαλβανισμένου χάλυβα και χαρακτηρίζονται από την υπεροχή στα τεχνικά χαρακτηριστικά και την καινοτομία τους.

 • Σειρά κατά DIN18182-1:2015 με ονομαστικό πάχος ελάσματος 0,60mm
 • Σειρά SUPER STEEL κατά EN 14195:2014 με ονομαστικό πάχος ελάσματος 0,50mm
 • Σειρά ECO LINE κατά EN 14195:2014 με ονομαστικό πάχος ελάσματος 0,45mm
 • Σειρά τοιχοποιίας με ονομαστικό πάχος ελάσματος 1,00mm & 1,3mm κατά EN 14195:2014
 • Σειρά κατά BS (British Standard)
 • Ειδικά και αρχιτεκτονικά μεταλλικά προφίλ

 

Εξαρτήματα

Τα εξαρτήματα της RAVAGO HELLAS είναι υψηλής ποιότητας και συμβατά με τον σκελετό για όλα τα συστήματα ξηράς δόμησης που πληρούν τις προδιαγραφές σύμφωνα με το πρότυπο EN 14195:2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θυρίδες επίσκεψης

Οι θυρίδες RAVAGO HELLAS κατασκευάζονται από σκελετό αλουμίνιου και χρησιμοποιούνται εξαρτήματα υψηλής ποιότητας σύμφωνα με όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Το υλικό πλήρωσης είναι από ανθυγρή γυψοσανίδα βάση του πρότυπου EN 520 ή τσιμεντοσανίδα και βάση του EN 12467, σε τυποποιημένες διαστάσεις αλλά και σε κατά παραγγελία διαστάσεις με μέγιστη επιφάνεια του 1m2.

 • Θυρίδες οροφής
 • Θυρίδες τοίχου
 • Θυρίδες οροφής αεροστεγής
 • Θυρίδες τοίχου αεροστεγής
 • Θυρίδες διπλής γυψοσανίδας
 • Σετ δημιουργίας θυρίδων

 

Κουφώματα αλουμινίου

Τα κουφώματα αλουμινίου της RAVAGO HELLAS παράγονται από υψηλής ποιότητας κράμα αλουμινίου και είναι συμβατά με τις τοιχοποιίες ξηράς δόμησης. Χαρακτηρίζονται από την υψηλή αισθητική τους και την εύκολη εφαρμογή τους,σε δυο τύπους χρωμάτων (Γκρι και Λευκό) αλλά και σε κατά παραγγελίας  χρώματα και διαστάσεις.

 • Παράθυρα σταθερά
 • Κάσωμα για πόρτα