Μικροϋλικά
  •  

Μία πλήρες γκάμα από μεγάλους οίκους

  • Βίδες για όλους τους τύπους δομικών πλακών όπως γυψοσανίδες, ινοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, και MgO
  • Βύσματα πλαστικά ή μεταλλικά, για την στερέωση και ανάρτηση σκελετών τοιχοποιίας και οροφής
  • Ειδικά βύσματα για την ανάρτηση φορτίων στα συστήματα ξηρής δόμησης