Μεταλλικά Προφίλ

Τα μεταλλικά προφίλ για τα συστήματα ξηράς δόμησης RAVAGO HELLAS πληρούν  τις υψηλότερες προδιαγραφές και παράγονται σύμφωνα με τα πρότυπα EN 14195:2014, ΕΝ 14353:2007 & DIN18182-1:2015. Η όλη διαδικασία παραγωγής διέπετέ από το σύστημα ποιότητας ISO 9001:2015 το οποίο είναι πιστοποιημένο από την “EUROPEAN QUALITY ASSURANCE” και χαρακτηρίζονται από την υπεροχή στα τεχνικά χαρακτηριστικά και την καινοτομία τους.

DIN18182-1:2015 (πάχος 0.60mm)

Προφίλ για τοιχοποιία

 

Προφίλ για οροφή

 

Ενίσχυση Ανοιγμάτων

 

SUPER STEEL EN 14195:2014 (πάχος 0.50mm)

Προφίλ για τοιχοποιία

 

Προφίλ για οροφή

 

ECO LINE EN 14195:2014 (πάχος 0.45mm)

Προφίλ για τοιχοποιία

Προφίλ για οροφή

 

Αγγλικό σύστημα

Προφίλ για τοιχοποιία

Προφίλ για οροφή

 

Γωνιόκρανα και σκοτίες

 

Ειδικά προφίλ

 

Προφίλ HSF (High Stability Frames)