Εξαρτήματα

Τα εξαρτήματα της RAVAGO HELLAS είναι υψηλής ποιότητας και συμβατά με τον σκελετό για όλα τα συστήματα ξηράς δόμησης που πληρούν τις προδιαγραφές σύμφωνα με το πρότυπο EN 14195:2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.