Αξεσουάρ
  • Διπλός κουβάς με γρίλια διαχωρισμού
  • Επαγγελματική βούρτσα κεριών με περιστρεφόμενη κεφαλή και πανάκι
  • Ανταλλακτικό πανάκι βούρτσας