Προϊόντα Επισκευής και Προστασίας Σκυροδέματος

Επισκευή & Προστασία Σκυροδέματος

 

Η υψηλής ποιότητας επισκευή με τη σειρά προϊόντων MasterEmaco εξασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη επιτυχία των επεμβάσεων

Η σειρά προϊόντων MasterEmaco της BASF προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις αποκατάστασης του σκυροδέματος που έχει υποστεί αποσάθρωση ή φθορά, λόγω αλλαγής κλιματικών συνθηκών, προσβολής από χλωριόντα, ρύπους και ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες.
Το χαρτοφυλάκιο MasterEmaco αποτελείται από αστάρια, τσιμεντοειδή και ρητινούχα επισκευαστικά κονιάματα και προϊόντα φινιρίσματος, καλύπτοντας μια πλήρη γκάμα για την αντικατάσταση του φθαρμένου σκυροδέματος και την αποκατάσταση της αρχικής αντοχής, της δομικής ακεραιότητας και της αισθητικής.
Η σειρά προϊόντων, υψηλής απόδοσης, MasterEmaco αποκαθιστά τη μακροχρόνια ανθεκτικότητα και τη φέρουσα ικανότητα του σκυροδέματος. 

Με τη σωστή διάγνωση των αιτίων που οδήγησαν στην ανάγκη για επισκευή, οι ειδικοί επιλέγουν την καταλληλότερη επισκευαστική λύση, με την οποία αποτρέπουν περαιτέρω ζημιές και παρέχουν μακροπρόσθεσμη προστασία των κατασκευών.

Η σειρά προϊόντων MasterEmaco αποτελείται από: